သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္အမွတ္တရ

Aug 18, 2006

အခ်ိန္- ၂၀၀၀၊ ဇူလိုင္
ေနရာ- အိမ္နီၾကီးေနာက္၊ အင္းယားကန္၊ ရန္ကုန္
အေၾကာင္းအရာ- ေရကူးသင္တန္း

သင္တန္းနည္းၿပ - ၿမင္းက်ိဳး
လက္ေထာက္ - ေမာင္ေကာင္း

သင္တန္းသားမ်ား - ဆိတ္သိုး၊ ၾကက္ၾကီး၊ ၾကံ႕ၾကီး၊ စာကေလး၊ လိပ္ၾကီး


0 comments: