ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္

Aug 18, 2006

ေဆးလိပ္ေသာက္၍ ေၿခေခ်ာင္းမ်ား သို႔ေသြးမစီး ေတာ႔ပဲေနာက္ဆံုး ေၿခမၿဖတ္ၿပစ္ ရသည္႔အေၾကာင္း က်ေတာ္ သိရ တာ၂ေယာက္ ရိွသြားၿပီ။ ပထမတေယာက္ ကၿမန္မာေက်ာင္းသား၊ အသက္ငယ္ေသးသည္၊ ေဆးလိပ္ေတာ႔အေတာ္ေသာက္ပံုရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေၿခမၿဖတ္လိုက္ ရသည္။ ေနာက္တေယာက္ ကလူၿဖဴ မိန္းမ၊ သူလည္း ေၿခေခ်ာင္းမ်ား သို႔ေသြးမစီး ေတာ႔ပဲေနာက္ဆံုး ေၿခမၿဖတ္ၿပစ္လိုက္ရ သည္။ ေၿခမၿဖတ္ၿပစ္ တာနွင္႔မၿပီးေသး၊ ေသြးမစီးတဲ႔ ကိစၥအတြက္ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးရင္း မွတခါ ေနာက္ေရာဂါထပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ မိမိအတြက္ အက်ိဳးမရိွသလို ပတ္၀န္းက်င္ကို ပါထိခိုက္ေသာအရာၿဖစ္ပါသည္။

2 comments:

Thet Naing said...

i like your blog. this is neat. exspecially the background layout. cool!!

bayintnaung181 said...

thanks par byar