Modify poll widget

Aug 22, 2007

မိမိဘေလာ႕မွာ အလည္လာတဲ႕ မိတ္ေဆြ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေနအတြက္ေသာ္၎ ဆႏၵေကာက္ခံ ရာအတြက္္ ၎ poll widget ေတြကို အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။ က်ေတာ္တို႕အသံုးၿပဳေနတဲ႕ blogpsot မွာ အလြယ္တကူ ထည္႕သြင္းအသံုးၿပဳလို႕ရပါတယ္။ အသံုးၿပဳတဲ႕ poll widget ေတြကို ၿမန္မာဘေလာ႕ဂါ ေတြအတြက္ အဆင္ေၿပေစရန္ ဘယ္လို ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္လို႕ ရတယ္ဆိုတာ ကို ရွာေတြ႕လို႕ ၿပန္လည္ ေ၀မွ် လိုက္ပါတယ္။
poll widget ထည္႕ဖို႕အတြက္ Template > Page Elements > Add a Page Element ကေန poll widget ကို ေမးခြန္း ေတြ ထည္႕ပါ။ အားလံုးၿပီးသြားလွ်င္ ဘေလာ႕ ကိုၾကည္႕ပါ။ poll widget ေပၚလာပါမယ္။

Add Border, background, Zawgyi-One font and Colors
အထက္မွာေၿပာၿပ ထားေတြၿပင္ဆင္ဖို႕ Template > Edit HTML ကိုသြားပါ။ CSS Code ထဲက /* Sidebar Content */ ကိုရွာပါ။ မေတြ႕လွ်င္လဲ အဆင္ေၿပေသာ CSS Code ေတြက တေနရာမွာထဲ႕ပါ။

/* Sidebar Content */
#Poll1{
background:#FFFF00 url(http://your image url);
border:3px solid #736AFF;
font-family: Zawgyi-One;
width:150px;
padding:0 10px;
}
အနီေရာင္ၿပထားတဲ႕ ကုတ္ေတြကို /* Sidebar Content */ ေအာက္မွာ ထည္႕လိုက္ပါ။ background:#FFFF00 url(http://your image url); မွာ #FFFF00 ကာလာကုတ္ၿဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာထည္႕ပါ။ ေနာက္ခံ ပံုထည္႕ခ်င္ရင္ http://your image url မွာ မိမိႏွစ္သက္ရာပံုကို ဟို႕စ္တခုမွာ တင္ၿပီး ရတဲ႕ လင္႕ကို ထိုေနရာမွာ အစားထိုးပါ။ border:3px solid #736AFF; က ပူးလ္ရဲ႕ ေဘာင္ကာလာနဲ႕ အထူၿဖစ္ပါတယ္။ width:150px; ကိုလည္း ခ်ိန္ညိွေပးလို႕ရပါတယ္။ ႏွစ္သက္သလိုၿပင္ပါ။

Change Title Font
Poll ေခါင္းစဥ္ ကို ေဖာင္႕အရြယ္အစား ကာလာ စတာေတြၿပင္ဖို႕ၿဖစ္ပါတယ္။
/* Sidebar Content */
#Poll1{
background:#FFFF00;
border:3px solid #736AFF;
width:150px;
padding:0 10px;
}

#Poll1 h2{
text-align:center;
font-size:140%;
color:#F87431;
font-family:Zawgyi-One;
font-weight:bold;
}
အနီေရာင္ကုတ္ေတြကို Poll1ေအာက္မွာ ဆက္ရက္ထည္႕ပါ။ text-align:center; ဆိုတာက ေခါင္းစဥ္ကို အလယ္မွာ ထားဖို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ၾကိဳက္ရင္ left, right စသည္ၿဖင္႕ ေၿပာင္းပါ။ color:#F87431; ကေခါင္းစဥ္အေရာင္၊ font-weight:bold;က bold italic normal စသည္ၿဖင္႕ ... ၿဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေၿပပါေစ။

Read More...

0 comments:

Two in one

The Date I am Born

i was born on 14th may
3 Events

1)1970 - The Red Army Faction is established in Germany.
2)1973 - Human Space Flight: Skylab, the United States' first space station, is launched.
3)1988 - Carrollton bus disaster: A drunk driver going the wrong way on Interstate 71 near Carrollton, Kentucky, USA hits a converted school bus carrying a church youth group. The crash and ensuing fire kill 27.

2 Births
1)1686 - Gabriel Fahrenheit, German physicist and engineer
2)1984 - Nigel Reo-Coker, English footballer

1 Holiday
National Receptionists Day

13 Questions & 3 Answers

Three things that scare me
1) smelling mud
2) leech
3) Hypodermic Needle

Three people who make me laugh
1) My Mom
2) My best friends
3) Chit Sa Yar(comedian)

Three things I love
1) Mom and Dad
2) Raining
3) Playing golf

Three things I hate
1) Durain jam
2) Self-important person
3) Unfaithful person

Three things I don't understand
1) spell
2) telepathy
3) Politics

Three things on my desk
1) Books
2) Phone
3) Table clock

Three things I am doing right now
1) Listing online radio
2) Blogging
3) Cooking

Three things I want to do before I die
1) Underwater diving
2) Want to be a pro golfer
3) Travel around the world

Three things I can do
1) keep suppressed
2) Speak Russian
3) Forgive

Three things I can’t do
1) Extreme sports
2) Dance
3) Brag

Three things I think you should listen to
1) Damma - teachings of the Buddha
2) Music - A helpful way to relax your stress.
3) Parents' word - Always guide the right way for life.

Three things you should never listen to
1) Gossips;
2) Rumor
3) Debate without purpose

Three shows I watched as a kid
1) Tom and jerry
2) -----
3) ----

Done Karen. Many thanks.

Read More...

5 comments:

Five old post

Aug 15, 2007

Today, Keeyit tagged me for writing five old posts (favouriate posts). Most of my favouriate are blog tips. They are....

1. Date header hack
Date style like wordpress.

2. Easy way to back up your blog
How to back up your blog.

3. Full time blogger
About a malaysian full time blogger.

4.Parent wish
A parent's wish for their children during their old age.

5.Coin collection
I love to collect coins.

Here i tag :
CMS
Yanaung
Barnyar
Layma
Demo
TMLay
More...
Have fun !
(တက္ထားတဲ႕ ညီအကို ေမာင္ႏွမ မ်ား အေႏွာက္အယွက္ ၿဖစ္သြားရင္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အလည္လာသူမ်ားအားလံုးကိုလဲ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ဗ်ာ။ အမွတ္တရအေနနဲ႕ ကိုယ္ေရးခဲ႕တဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုးပို႕စ္ ၅ခုပါ။)

================================================
Instructions :**Start Copy**
Proposition: ‘5 Old Post Meme’
Requirements: continue above sentences
Tag Mode: 5 blogger
1st - You leave their blog and post link and add to the list below.
2nd - Let the blogger you want to tag know they been tagged by comment in their blog or etc.

What’s ur favourite 5 old post!
1. keeyit’s Wonderful Life


Read More...

3 comments:

coin collection

Aug 14, 2007

ဒီနိုင္ငံမွာ ေနတုန္း က်ေတာ္စုထားတဲ႕ အေၾကြေစ႕ တခ်ိဳ႕ၿဖစ္ပါတယ္။ အေၾကြေစ႕ တိုင္းမွာ သူရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြ ရိွပါတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ႕ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ တုန္းက အမွတ္တရေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ေရွးၾကတဲ႕ အေၾကြေစ႕ ေတြေတာ႕မဟုတ္ပါဘူး။ အမွတ္တရ အေနနဲ႕ စုထားတာပါ။ ေကာင္းတဲ႕ပံုေတြ တင္လိုက္ပါတယ္။

Read More...

4 comments:

GTA San Andreas music

Aug 11, 2007

အပ်င္းေၿပသီခ်င္းနားေထာင္ရန္
Great Song and Great Game(GTA)

Read More...

0 comments:

Popuri widget

Aug 7, 2007

Do you want to show to the world how popular your website is? Use popuri widget! It will show your Google Pagerank, Alexa Rank, Yahoo backlinks and Technorati linking blogs.

Just copy & paste the code wherever you wish to display it.
Read More...

1 comments:

Easy way to make navi bar

Aug 5, 2007

Here is a example for navi bar

1> Add these navigation codes to stylesheet.

#nav {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: small;;
padding:5px 15px 5px;
margin:0px;
background-color:#71B8D5;
color:#fff;
width: 100%;
border-bottom: 1px solid #6F8C8F;
}
#nav a
{
color:#fff;
text-decoration:none;
}
#nav a:hover
{
text-decoration:underline;
}

Adjust padding, margin, font, background color, border, and link style for your blog.
2>Add a navigation div ID followed by links to the sections of your blog to which the navigation will point. If you want to put under the Head Banner, Find and put after red </div>,

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='4'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='FOX (Header)' type='Header'>
</div>
<div id="nav">
<a href="http://www.yoursite.com/">about</a>|
<a href="http://www.yousite1.com/">archives</a>|
<a href="http://www.yoursite2.com/">contact</a>|
<a href="http://www.yoursite3.com/">rss</a>
</div>
Replace your links with http://www.yoursite.com/
Preview and save your template.

Read More...

2 comments:

Singer Mary Win

Aug 4, 2007

ဘီဘီစီ ဖတ္ရင္းနဲ႕ ထိုင္းမွာေမြး၊ အေမရိကားမွာ ၾကီးတဲ႕ ၿမန္မာမေလး Mary Win အေၾကာင္းဖတ္မိရင္းနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ သီခ်င္းေတြနားေထာင္ ၾကည္႕မိတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ေရး၊ ဆို၊ တီးတက္ တဲ႕ Mary Win ကေတာ႕ ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အသံလည္းေကာင္းပါတယ္။ Acoustic guitar တီးၿပီး Indie-Pop, Adult Contemporary, Hard Rock, and Americana သီခ်င္းအမ်ိဳးေတြ ဆိုတဲ႕ Mary Win ကိုနားေထာင္အားေပးလိုက္ပါအံုး။
သူမရဲ႕ ၀က္ဆိုက္ ကေတာ႕ http://www.marywinmusic.com ပါ။

Read More...

0 comments:

Date header hack for blogspot

Aug 2, 2007

Hi,

This is a simple hack for everyone who wants to use date header like wordpress style. Here is a sample link (wordpress style). If you are interested, This 3 steps guide will show you how to do that. First of all, you should backup your template.

1. Go to Setting >Formatting > Date header format. Choose Aug 2, 2007 format. Save setting.
2. And then go to Template> Edit HTML > and click the box next to expand widget Templates.
Find h2.date-header in your CSS section. Code look like


/* Posts
----------------------------------------------- */
h2.date-header {
margin:0 28px 0 43px;
font-size:85%;
line-height:2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$dateHeaderColor;
}


Add red codes to there.
h2.date-header {
margin:13px 7px 0 20px;
font-size:85%;
line-height:1.2em;
border-left: 1px solid #8b8682;
float: right;
padding-left: 3px;
width: 45px;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$dateHeaderColor;
}


Adjust codes yourself after previewed (margin: Border color: float left or right: background color or image: font size:). Use width between 35 and 45px. Depend on your font size.

3. Find codes
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>


Slect all and cut them. Find again this code <div class='post-body'>
Put codes which you cut to below <div class='post-body'>
<div class='post-body'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<p><data:post.body/></p>

Preview your template, if everything is ok. Save your template and we are done!!!
If you want to add background color or image, add this
background: #ccc url('http://www.yourpic.com') no-repeat;
Cheers!


Read More...

4 comments: