ကိုယ္ေနခ်င္တာမင္းအနားပဲ။

Aug 27, 2006

အေတာင္ပံေတြကို လႊင္႔လို႔ရယ္၊
ေ၀ဟင္ေပၚကိုေၿပးထြက္မယ္၊
ေတာင္ေတြေက်ာ္ကာ မိုးသားအလယ္၊
ကိုယ္ေနခ်င္တာမင္းအနားပဲ။

3 comments:

Myo Chau Htun said...

အားေပးေနမယ္ bro!!!

bayintnaung181 said...

ေက်းဇူးပါ။

Thet Naing said...

ေကာင္းတယ္