သနားစရာေလးတိုတို

May 2, 2007


သားအမိႏွစ္ေကာင္ ၿခေသၤ႕ေတြရန္မွ ေရွာင္တိမ္း ေၿပးလႊားရင္း မိုးေရေတြစိုရႊဲ ေနတဲ႕ သနားစရာ ခ်ီတာ႔ ေလး တိုတို။
Technorati:

0 comments: