ဆုေတာင္း

Aug 9, 2006

စပါးေရႊ၀ါ ၀င္းပါေစ
ပန္းေတြ သင္းပါေစ
ငွက္ကေလးေတြ မိုးတိမ္ၾကား
ပ်ံနိဳင္ၾကေစသား။
ေနေရာင္ၿခည္လည္း ေဖြးပါေစ
ေလၿပည္ ေအးပါေစ။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ ေပါင္းေဖာ္မ်ား
က်န္းမာၾကေစသား။

0 comments: