နွလံုးရိွတဲ႔ေရွ႔ေန

Jul 26, 2006

နွလံုးေရာဂါရွင္တဦး အစားထိုးကုသရန္ နွလံုးလိုက္၀ယ္ ရာ ဆရာ၀န္၏ နွလံုးကို ေဒၚလာ ၁ေသာင္း၊ ဂ်ဴးဘုန္းၾကီး ရဲ႔နွလံုး ကိုေဒၚလာ ၂ေသာင္း၊ ေရွ႔ေနရဲ႔ နွလံုးကို ေဒၚလာ ၁သိန္း ဟုေစ်းေခၚ၏။

"ေရွ႔ ေနရဲ႔နွလံုးက ဘာၿဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ေစ်းၾကီးရ တာလဲ" ဟုေမးရာ
"နွလံုးရိွတဲ႔ေရွ႔ေန ရွာရခက္လို႔" တဲ႔

3 comments:

Zaw Moe Aung said...

သိပ္မွန္တာပဲ .....

NLS said...

Okie Let me fix your font prblm

Try to find the Post-div coding in your template. put this code .


After that It will be something look like:

.post div {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;

font:100%/1.4em "Zawgyi-One",Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif,Zawgyi-One;

}

bayintnaung181 said...

ok, just put code. how do u see now? ok?