ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ

Jul 7, 2006

ေက်ာင္းတက္တုန္းကၿမန္မာစာဆရာ ဦးစိန္သီးဦး(မႏၲေလး)
ေၿပာၿပခဲ႔ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေလးတစ္ပုတ္
"ေမာင္ေမာင္သီကား ေဘာသမား"

2 comments:

NLS said...

What does it mean? Is it Modern Poem? Could you kindly explain its meaning?

bayintnaung181 said...

i dont know what kind of ball. but u sain thee oo said that is modern.